Data Science

Avanserte analysemetoder fra data science hjelper deg å se mønstre og sammenhenger som er for komplekse for tradisjonell visualisering og BI.

For å bli en datadrevet virksomhet kreves det mer enn bare å ha de rette dataene tilgjengelig til rett tid – du må også få dataene til å jobbe for deg. 

For eksempel, istedenfor å utføre kalenderbasert vedlikehold, så handler det om å “lytte til utstyret” og bytte ut deler før de går i stykker. Når maskinen først er nede for vedlikehold, er det andre deler som nærmer seg utskiftning? I så fall bytter vi de i samme slengen for å minimere nedetiden.

Kode på skjerm-1

Hva innebærer en god data science-plattform?

En god data science-plattform sikrer at alle de involverte i et prosjekt kan yte maksimalt innenfor sitt fagområde, samtidig som prosjektledere og andre interessenter får oversikt over fremdrift og mulighet til å prioritere riktig.

Ofte må man håndtere strenge sikkerhetskrav og hensyn til personvern. Et profesjonelt verktøy hjelper deg med nødvendig tilgangsstyring, overvåkning og automatisert protokollføring. Ved ta i bruk en plattform vil du ha en definert måte å håndtere de omkringliggende oppgavene, og du frigjør dermed tid til å fokusere på forretningsproblemet og den tekniske løsningen.

Vil du komme i gang med data science?

twoday tilbyr verktøy og bistand innen data science for løsninger i skyen og on-premise. Vi tilbyr rådgivning på hvordan du bør legge opp en satsning på data science med fokus på hele livssyklusen fra eksperimentering og modellering til produksjonssetting og monitorering.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med data science?

Trine Bjertnæs

Senior Account Manager
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995