Jobb som Prosjektleder i twoday

En jobb som betyr noe

I twoday jobber vi med flere av de største offentlige kundene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med en offentlig etat, enten det gjelder enslige mindreårige flyktninger som søker tilskudd til bosetting, migranter som behøver hjelp og penger til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet, eller bønder som skal søke melkekvoter.

Våre prosjekter hos blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Landbruksdirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidro våre dyktige prosjektledere med å utvikle nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og forvaltningen til Landbruksdirektoratet - dette for å sikre at Norges melkeproduksjon skjer i henhold til gjeldende regler.

Bli med på laget

Som prosjektleder i twoday har man administrativt ansvar for hele eller deler av ulike prosjekter og engasjement. Du vil kunne følge et eller flere prosjekter fra utarbeidelse av avtaler til selve gjennomføringen av leveransen, inkludert daglig oppfølging og kommunikasjon med samtlige interessenter.

Du vil således få mye ansvar og tilhørende mulighet til å tenke nytt og gjøre vurderinger på hvordan vi kan forbedre prosesser og prosjektvalg - både i twoday og ute hos kunden.

Vi søker nå flere engasjerte prosjektledere til twoday. Du må motiveres av å kunne lede et eller flere spennende prosjekter eller engasjement hos oss, hvorav du må trives med å planlegge systemutviklingsprosjekter inkludert utarbeidelse av leveranseplaner, legge en plan for organisering og ressursplaner, følge opp avtaler, økonomi og lignende.

Du har også utstrakt erfaring med å følge opp omfang, kvalitet og kostnader på prosjekter, og du kan vise til erfaring med ledelse; herunder blant annet oppfølging, motivering og evaluering av prosjektdeltakere. Du må kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller om oss som selskap? Ikke nøl med å ta kontakt!