Jobb som Tester i twoday

En jobb som betyr noe

I twoday jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med det offentlige - enten det gjelder å sørge for at vi har trygg mat og trygt drikkevann, bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning av stønadsordninger til landbruket, eller sikre en bedre håndtering av uønskede hendelser på sykehus i Norge.

Våre prosjekter hos Politiet, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidrar våre dyktige konsulenter til åpenhet, gjennomsiktighet og innsikt i norsk utdanning. Dette gjennom utvikling av en avansert statistikkløsning som publiserer data om norsk utdanning i en allment tilgjengelig portal for Utdanningsdirektoratet.

Bli med på laget

Vi ser nå etter flere som ønsker å ta en sentral rolle i våre prosjekter, og ser etter deg med erfaring med testutvikling og/eller testledelse, samt teknologier som C# .NET, Java og lignende.

God forståelse for og erfaring med Azure DevOps eller JIRA og Confluence, i tillegg til en eller flere sertifiseringer i ISTQB er ønskelig. 

Som tester vil du samarbeide med løsningsarkitekter og utviklere når det gjelder valg av arkitektur tilpasset testformål. Du vil være involvert i og jobbe med både planlegging, utvikling og oppfølging av testene som gjennomføres, og ellers følge opp testaktiviteter innen testautomatisering, ytelsestesting og sikkerhetstesting.

Når vi er ute på prosjekt hos våre kunder, bruker vi verktøy som for eksempel: Selenium, SoapUI, Postman, Cucumber, Gherkin, JMeter, Grinder, Gatling, HP LoadRunner/Performance Center, MS Visual Studio WebTest/Load Test.

Du må kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller om oss som selskap? Ikke nøl med å ta kontakt!