Hva er PIM?

Kategorisjefens beste venn

Et Product Information Management-system (PIM) lar deg samle, håndtere og berike informasjon om produktene dine, skape en produktkatalog og distribuere det ut til nettbutikk og andre salgskanaler. I tillegg gir et fleksibelt PIM-system deg mulighet til å skape og håndtere datapunkter for å støtte ny funksjonalitet og logikk, for eksempel i nettbutikken. PIM gjør det effektivt å skape og levere engasjerende produktopplevelser til målgruppen din. Produktene – med riktig informasjon – kommer raskere ut til kunden.

Akeneo PIM er et av slike systemer dedikert til slike oppgaver, og erstatter knotete prosesser i ERP-er og netthandelsplattformer, samtidig som det legger til nye funksjoner. 

To kolleger som jobber sammen, foran skjermen til den ene

Kundeopplevelse

Nøkkelspiller i omnikanal

En god prosess bidrar til rike produktopplevelser av høy kvalitet og en kultur om å gi kunder konsekvent god service i alle ledd. Mange møter merkevaren deres i forskjellige kanaler før de kjøper noe. Derfor er det ekstra viktig å sørge for konsekvent informasjon – på rett sted til rett tid. Et PIM-system gir deg kontroll og verktøyene du trenger for å sørge for nettopp dette.

En studie fra Forrester i 2020 viser at produktopplevelsen er den viktigste faktoren til å skape en god kundeopplevelse. En tidligere studie viser også at hver gang en bedrift beriker et produkt med mer informasjon, vil de se opp til 36 % økning i salg.

Silhuetter av mennesker, fra byste og opp, foran en PowerPoint-presentasjon hvor vi skimter corporate ord som
twoday

En typisk PIM-implementering:

Målbilde og introduksjon

Først ser vi litt på hvordan man jobber med produkter i dag og hvilke behov vi skal løse. Hvordan ønsker vi å introdusere PIM til dagens prosess?

Struktur og oppsett

Her organiserer vi produktene, produktgrupper og alle attributter, for å oppdage vår ønskede struktur, som vi setter opp sammen med alle relasjoner som trengs.

Implementering og optimalisering

Vi jobber oss gjennom produktene og renser og beriker attributter. Med ny innsikt og data – etter hvert som kunder møter produktene – foredler vi dem ytterligere.

Du bør vurdere PIM hvis

  • Du har et avansert oppsett med mange produkter med tilleggsinformasjon.
  • Du ser mange interne ressurser er bundet til å håndtere produktinformasjon og stadig større for at den er riktig (og på rett sted til rett tid).
  • Du vil korte ned tiden fra idé og produksjon til kunder kan finne produktene i nettbutikken eller andre steder.
  • Du selger eller vil selge globalt og/eller på ulike språk.
  • Du vil tilby kundeopplevelser med rett informasjon, i en stemme som forsterke merkevaren(e) deres.
  • Du vil enkelt håndtere hvordan informasjonen deles videre, og gjøre det mulig å publisere i ulike kanaler samtidig.
  • Du vil redusere antall returer og skape kundeopplevelser ut over det som kan regnes som standard.
  • Du har tenkt å bytte plattform de neste årene. 

Oppsummering

Akeneo PIM er en komplett verktøykasse for å samle, foredle og dele produktdata – fra og til alle kanaler – og skape engasjerende  produktopplevelser.

Stilisert trofé med stjerne på selve pokalen

Skap lojale kunder

Et godt produktverktøy er hjørnesteinen i en god produkt- og kundeopplevelse

Én kilde til sannhet

Én plattform til alle kanaler

Sørg for rett informasjon på rett plass – i alle kanaler

Stilisert laptop ved siden av person

Lagd for å håndtere produkter

Gjør produktdata noe man elsker å jobbe med – og frigjør tiden til videre foredling

Stilisert speedometer, hvor viseren lener seg mot

Lansér på 15 minutter

Kort ned kundenes ventetid og gi dem nye produkter raskere enn før

Stilisert jordklode, uten å helt vite hvilken verdensdel vi ser på

Rigget for vekst

Selg raskere, bedre og overalt i nye markeder og land og på nye språk

Stilisert puslespillbit

Sømløs flyt

Integrer med systemene du trenger, og la automatiske regler ta unna tidkrevende, manuelt arbeid

Book en demo

Vurderer du Akeneo PIM? Vi kan hjelpe deg med å finne svaret på om det er neste steg på reisen deres.

Merete Aarøy

Akeneo Product Owner

Merete har 10 års fartstid med PIM og masterdata. Hun har bygd systemer for produktinformasjon fra bunnen av og implementert Akeneo for mange av twodays kunder. Viktigst av alt, bryr hun seg om arbeidsflyt, prosesser og hvordan data kan brukes i deres strategi.

Sammen kombinerer vi deres bransjekunnskap med vår ekspertise på digital handel og omnikanal